• montáž slaboprúdových rozvodov

  • výstavba a servis optických sietí

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • satelitné dátové prenosy

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

SITELIX

SITEL s.r.o. ponúka od 01.08.2005 služby profesionálneho peeringového centra sitelix vytvoreného pre všetkých zákazníkov kolokačného centra sitelpop. Základné údaje:

 

názov : sitelix

 

prevádzkovateľ : SITEL s.r.o.

 

umiestnenie : sitelpop, Kopčianska 18, Bratislava

 

možnosť pripojenia : sitelpop1 a sitelpop2

 

požiadavky na užívateľov : vlastný AS, BGP4, NOC

 

peering : dohoda medzi užívateľmi

 

rozhrania / služby : 1000BaseLX, 1000BaseTX, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM

 

platforma : CISCO Nexus 7000 (zálohovaná konfigurácia 2xN)

 

zriaďovací poplatok : 0,- EUR *

 

mesačný poplatok : 0,- EUR *